kezdőlap

SZIVÁRGÁS VIZSGÁLAT

SZIVÁRGÁS VIZSGÁLAT, jegyzőkönyvezés, 

Magyarországon 2015 évben újraszabályozásra került a hűtésre felhasználható hűtőgázok felhasználása, javítása, tulajdonlása. Megalakult a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet nem csak az ezen területen dolgozó szakemberek számára fontos.

Ez a jogszabály alapvetően változtatta meg minden klímát, hűtőszekrényt, hűtőkamrát használó vállalkozás életét. Alapvető változást az hozta, hogy 2015. évtől ismerni lehet a jogszabály be nem tartásáért fizetendő bírságok indokai és összegei. Továbbá minden nyilvántartási és ellenőrzési jogkört megkapott a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság. 

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5.§ (2) szerint az adatbázisba regisztrációra köteles:

d) minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Klímagáz adatbázisba azon természetes személyeknek és vállalkozásoknak kell regisztrálni, akik 5t széndioxid egyenérték feletti F-ÜHG-t és/vagy 3 kg feletti ORLA-t tartalmazó (azaz szivárgásvizsgálatra kötelezett) berendezés (alkalmazás) tulajdonosai vagy üzemeltetői.

A fenti értéket egyszerű ember nem is értheti. Lefordítom érthetőbben, a klímákban használatos R410A hűtőközegből már 2,4 kg töltet felett kötelező a regisztráció (Ez 5-4 kW-os klímáknál már kötelezettség lehet) A konyhákban, hűtőkamrákban használatos R404A hűtőközeg esetén már 1,3 kg töltetű berendezéseket is be kell jelenteni. Ez már húsba vágó érték, mivel 2-3 m2 feletti kamrák, vagy 500 liter feletti fagyasztók esetében ennél biztosan több a benne üzemelő gázok kg-ja.

A hűtőberendezés tulajdonos vállalkozásoknak három fő kötelezettségük van. Első az, hogy a hatóság felé megtegyék a vállalkozásuk regisztrálását, majd hűtőberendezések üzemeltetés tényét és helyét kell bejelenteniük. Következő vállalkozói kötelezettség, hogy kiválasszon egy engedéllyel rendelkező szakembert, vagyis bennünket. Mi jogosultak vagyunk elvégezni a hűtőberendezések felmérését, műszaki adatainak rögzítését a hatósági nyilvántartásban. A tulajdonos harmadik kötelezettsége, amely tartós az, hogy évente, töltettől függően félévente elvégeztesse a berendezések szivárgásvizsgálatát.

 

Ha egy vállalkozás kihagyja ezen lépéseket, akkor az alábbi jogszabálysértéseket követi el és a rendelet szerinti következményekkel számolhat:

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) szerint a Nemzeti Klímavédelmi hatóság a rendeletben meghatározott feladatok megsértése; nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén is bírságot szabhat ki.

Szankcionált mulasztások a vállalkozások terhére:

- 24.§ (2) Ha tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy a Hatóság által üzemeltetett adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

- 24.§ (3) Ha a vállalkozás vagy tulajdonos az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget … a Hatóság 40 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

- 24.§ (4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

 

További bírságolási összegeket állapít meg még a rendelet 1. számú melléklete:

A klímavédelmi bírság mértéke:

szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de alkalmazásonként legalább 100,000,-forint.

- szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50,000,-forint.

 

A berendezés tulajdonosának, üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége a fentiek betartása, betartatása, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása (gépkönyvben, eseménynaplóban, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvekben), valamint ezen dokumentumok és a szervizcélokra felhasznált hűtőközegek fajtánkénti mennyiségének hatóságoknak- kérésére- történő bemutatása.

 

De legyen elég ennyi a bírságolás lehetőségéről …. beszéljünk inkább a konkrétumokról.

A szivárgásvizsgálat komplex feladat ellátását feltételezi a megbízott szakember részéről.

Önnek csak egy dolga van, megbízni bennünket és mi levesszük a válláról az adminisztrációs terheket.

A szivárgásvizsgálat elvégzése során az alábbi tevékenységeket kell elvégeznünk:

 

- hűtőberendezés fizikai felmérése, az egyes részegységek pontos beazonosítása (típus, gyári számok), forrasztásos vagy menetes csatlakozási pontok beazonosítása,

- szivárgásvizsgálati terv elkészítése a Hatóság által megadott minták szerint, és fényképes dokumentáció melléklet készítése,

- a hűtőegységek műszaki adatainak regisztrálása a Hatósági adatbázisba, fényképes dokumentáció feltöltése,

- szivárgásvizsgálati tervben meghatározott kockázatos pontok digitális szivárgásvizsgálóval történő átvizsgálása, szükség esetén a részegységek tisztítása, vegyszeres mosása, és újabb műszeres vizsgálat,

- a műszeres vizsgálat során tapasztaltak írásbeli rögzítése, a jegyzőkönyv elkészítése,

- a szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv és dokumentáció tulajdonos általi aláíratása,

- elvégzett szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv feltöltése a Hatósági adatbázisba, ezen tevékenység befejezése hosszabbítja meg 1 vagy fél évvel a tulajdonos szabályszerű működését,

- Hatósági vonalkódos igazolás kinyomtatása, laminálása, majd ezen nyomtatvány elhelyezése a kültéri egységeken jól látható helyen, hogy a rendeleti előírásnak mindenben meg tudjon felelni a tulajdonos vállalkozás.

- Végül minden dokumentum írásbeli átadása és számla elkészítése;

 

Vállalkozásunk rendelkezik a legmagasabb képesítéssel a szivárgásvizsgálatok elvégzésére bármilyen méretű hűtőberendezésről legyen is szól. A www.nkvh.kormany.hu oldalon minden tulajdonos ellenőrizheti a szakemberek jogosultságát, valamint a saját berendezéseinek regisztrációs és dokumentációs kötelezettségei teljesítésének állapotát.

Regisztrációs számunk: 1000000000640

Bízzon meg bennünk és minden adminisztráció elvégzését vállaljuk Ön helyett. Önnek, mint a hűtőberendezések tulajdonosának csak annyi a dolga, hogy biztosítsa számunkra a munkaterületet és kifizesse az éves nyilvántartási felügyeleti díjat a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé.

Nem javaslom a szivárgásvizsgálat kihagyását vagy lespórolását. Ne gondolja azt, hogy ezen bírságot könnyedén kijátszhatja, vagy megúszhatja. Mindig akadhat egy jó szomszéd, egy versenytárs, vagy csak egy dühős vendég, ügyfél és már meg is történhet a bejelentés a hatóság felé.

Azt tudnia kell, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adóhatósági jogkörrel rendelkezik és visszamenőlegesen 5 évig bármilyen nyilvántartásba jogszerűen betekinthet, ellenőrizhet.

Tegyük fel, hogy egy étteremben kettő hűtőkamra üzemel, és a tulajdonos nem jelenti be azok használatát. 2020 évben arra jár egy klímavédelmi ellenőr csapat és a működési engedélyből azt állapítja meg, hogy 2015 és 2020 között működött az étterem és a kamrák is üzemeltek. Ezen esetben meg fogják állapítani azt, hogy nem regisztrálta a hűtőkamrákat a tulajdonos 5 éven keresztül. Biztos bírság 2 X min. 10,000-Ft, továbbá 5 éven keresztül elmulasztotta elvégeztetni a szivárgásvizsgálatokat így 2 db X 5 év X 100,000-Ft, azaz 1,000,000-Ft bírságot ki kell szabniuk az ellenőröknek, továbbá nem fizetett a tulajdonos éves felügyeleti díjat sem, így 2db X 5 év X 40,000-Ft, azaz 400,000-Ft klímavédelmi bírság kiszabása várható. Tehát egy 5 évvel későbbi vizsgálat során minimálisan 1,420,000-Ft klímavédelmi bírság kiszabása várható.

Nem hiszem, hogy Ön szeretne kapni egy szép kerek összegről szóló számlát. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság pedig büntetni fog az már biztos, mivel ez a feladata, valamint ez adja a fenntartási költségeinek a fedezetét.

Évi pár ezer forint ellenében Ön, mint tulajdonos vállalkozás teljesen nyugodt lehet, betartja a jogszabályokat, és csökkenti a vállalkozása sérülékenységét.

Szivárgásvizsgálat minimális gyakorisága

F-gáz kategória

A

B

C

 

>=300kg/500CO2 tonna

>=30kg/50 CO2 tonna

>=3kg / 5 CO2 tonna

Megfelelően működő, alkalmas szivárgásészlelő rendszer használata nélkül

3 havonta

6 havonta

12 havonta

Megfelelően működő, alkalmas szivárgásészlelő rendszer használatával

6 havonta

12 havonta

12 havonta

Üzletünk
Üzletünk
4400 Nyíregyháza, Zimony u. 14.